Villkor

VILLKOR OCH VILLKOR

Välkommen till webbplatsen Anonymousism EU. Denna webbplats ägs och drivs av Telegraph Road Cycling Ltd, ett företag registrerat i England och Wales nummer 07083311. Det registrerade kontoret är 35 Endymion Read, SW2 2BU. E-postadressen för kontakt är customer.enquiries@anonymousism.eu.

 

1. VÅRT AVTAL

Dessa villkor ("Villkoren") är de villkor som gäller när du använder webbplatsen wwww.anonymousism.eu. Genom att använda någon del av denna webbplats och/eller göra en beställning på webbplatsen samtycker du till att vara bunden av villkoren. Varje hänvisning till "Telegraph Road Cycling", "vi", "oss" eller "vår" i dessa villkor är en hänvisning till Telegraph Road Cycling Ltd (handlas som Telegraph Road) och varje hänvisning till "dig" eller "din" betyder att du , användaren av webbplatsen.

 

2. ÄNDRINGAR AV DESSA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller modifiera dessa villkor när som helst där det är nödvändigt i vår verksamhet att göra det, inklusive av juridiska, regulatoriska eller säkerhetsskäl. Vi kommer att meddela dig om väsentliga ändringar av dessa villkor, men vi uppmuntrar dig att granska villkoren när du köper produkter eller tjänster för att säkerställa att du godkänner det föreslagna sättet på vilket vi kommer att hantera dig. Om du inte godkänner några ändringar, använd inte vår webbplats. Eventuella ändringar träder i kraft omedelbart efter att de publicerats på webbplatsen. Eventuella ändringar som görs efter att du har lagt en beställning kommer inte att påverka den beställningen såvida vi inte är skyldiga att göra ändringen enligt lag.

Om du har några frågor, funderingar eller kommentarer om våra villkor, vänligen kontakta oss på 0207 622 2789 eller maila customer.enquiries@anonymousism.eu så hjälper vi dig gärna.

 

 

3. DIN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS

Genom att acceptera villkoren bekräftar du att all information och all information som du lämnar till oss är sann, korrekt och uppdaterad i alla avseenden.

Du samtycker till att när du använder webbplatsen kommer du inte att: (i) använda webbplatsen på något sätt som orsakar, eller sannolikt kommer att orsaka att webbplatsen eller åtkomsten till webbplatsen avbryts, skadas eller försämras på något sätt; (ii) använda webbplatsen för något syfte som kan skada namnet på Telegraph Road Cycling eller försämra den goodwill eller rykte som är förknippade med vårt varumärke; (iii) använda webbplatsen för brottslig, bedräglig eller olaglig aktivitet eller på något sätt som skulle orsaka skada eller ångest för tredje part; (iv) försöka penetrera webbplatsens säkerhetsåtgärder; inte heller (v) använda webbplatsen för något annat ändamål än för ditt eget personliga bruk.

Vi förbehåller oss rätten att avbryta, begränsa eller avsluta din åtkomst till webbplatsen när som helst utan förvarning om vi har rimliga skäl att tro att du har brutit mot någon av dessa begränsningar eller om vi misstänker bedräglig kontoaktivitet eller bedrägligt beteende.

Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa en snabb och pålitlig tjänst, men vi garanterar inte att din användning av denna webbplats kommer att vara avbrotts- eller felfri och vi kommer inte att ansvara för eventuella avbrott, förlust av eller korruption av någon material under transport, eller förlust av eller korruption av material eller data när det laddas ner till något datorsystem.

 

 

4. GÖR EN BESTÄLLNING

När du har skickat en beställning på varor kommer du att få ett e-postmeddelande som bekräftar mottagandet av din beställning ("orderbekräftelsen"). Du kommer att få ytterligare ett e-postmeddelande från oss när varorna har skickats från vårt lager; vid denna tidpunkt kommer ett bindande avtal att ingås mellan oss.

4.1 Produktbeskrivning och förpackning 

Beskrivningen och bilderna av produkterna som anges på denna webbplats är endast för illustrativa syften. Det kan finnas små avvikelser i storlek och färg på de levererade produkterna.

4.2 Om vi ​​inte kan acceptera din beställning 

Om vi ​​inte kan acceptera din beställning kommer vi att informera dig om detta och tar inte betalt för produkten.Detta kan bero på att produkten är slut i lager, på grund av oväntade begränsningar av våra resurser som vi rimligen inte kunde planera för, för att vi har identifierat ett fel i priset eller beskrivningen av produkten eller för att vi inte kan hålla en leveranstidsfrist som du har specificerat

 

4.3 Göra ändringar i din beställning 

Om du vill ändra eller avbryta en beställning vänligen skicka ett e-postmeddelande till. customer.enquiries@anonymousism.eu så snart som möjligt.

 

 

5. PRIS

Alla priser är angivna i pund sterling och är inklusive moms till den kurs som gäller vid tidpunkten för beställningen, om inte annat anges. Post- och packningspriser kan komma att debiteras utöver priset för eventuella varor. Se www.anonymousism.eu/pages/delivery för ytterligare information om leveransavgifter.

 

6. BETALNING

Onlinebetalning kommer att tillhandahållas i en säker miljö. Betalningar måste göras med någon av följande kreditkortsbetalningsmetoder - Visa, Mastercard och American Express

 

7. LEVERANS

För alla leveranser, följ denna länk för mer information:  www.anonymousism.eu/pages/delivery

 

Leveranstider kan variera. Leveranser till adresser i Storbritannien sker via Royal Mail om inte över 5 kg där annan budtjänst kan användas.

 

Vi kommer att leverera produkterna till dig så snart som rimligen är möjligt och i alla händelser inom 30 dagar efter den dag då vi accepterade din beställning. Observera att vår Next Day Royal Mail-tjänst inte är garanterad, ett leveransförsök kommer att göras där det är möjligt och en underskrift krävs vid leverans.

 

Kostnaden för frakt och leveranstid till EU-adresser varierar beroende på land. Följ denna länk för mer information: www.anonymousism.eu/pages/delivery

 

COVID-19-uppdatering: Observera att Royal Mail och andra budtjänster inte längre erhåller en signatur vid leverans för att minska möjligheten för överföring vid leveranstillfället. Håll dig uppdaterad med din spårning för att säkerställa att du kan ta emot leverans. Ett leveranskort eller meddelande kommer att lämnas för dig för att omordna eventuella missade leveranser. Detta är på kundens ansvar då vi inte kan hjälpa till med detta.

 

Om vår leverans av produkterna försenas av en händelse utanför vår kontroll kommer vi att kontakta dig så snart som möjligt och vi kommer att vidta åtgärder för att minimera effekten av förseningen. Förutsatt att vi gör detta kommer vi inte att hållas ansvariga för förseningar orsakade av evenemanget, men om det finns risk för betydande förseningar kan du kontakta oss för att avsluta avtalet och få återbetalning för alla produkter du har betalat för men inte fått.

Du kommer att ansvara för all förlust och skada på varorna efter att de har levererats till dig.

 

 

8. ÄGANDE

Vi behåller äganderätten till varorna tills full betalning har gjorts och pengarna har frigjorts.

 

9. AVBOKNINGAR OCH RETURNERINGAR

 

9.1 PRODUKTER FRÅN FEL

Om du inte är nöjd med ditt köp finns vi här för att hjälpa dig.
Du har 15 kalenderdagar på dig att returnera en vara från det datum du tog emot den.

För att vara berättigad till retur måste din vara vara oanvänd och i samma skick som du fick den. Din vara måste vara i originalförpackningen.

Originalskick betyder att produktens förpackning inte har öppnats, använts eller skadats och att produkten är i ett återförsäljningsbart skick.

Tänk på att vi inte kan ta emot returer på produkter som inte köpts online på wwww.anonymousism.eu.

För mer information, se vår returpolicy: www.anonymousism.eu/pages/returns

 

9.2 FELAKTIGA PRODUKTER/ANDRA RÄTTIGHETER ATT RETURNERA 

I enlighet med dina lagstadgade rättigheter kan du returnera produkter :

  • om det har uppstått ett fel i priset eller beskrivningen av den beställda produkten eller om de på annat sätt inte är som beskrivna; eller
  • produkten är felaktig (dvs otillfredsställande kvalitet eller olämplig för ändamålet).

 

 

Du har rätt till återbetalning om produkterna returneras till oss inom 30 dagar efter köpet. Efter 30 dagar har du endast rätt till en ersättningsprodukt.

Om ditt paket är synligt skadat vid leverans, vänligen berätta för den som levererar dina varor att du vill signera som "mottaget skadat".

Om dina varor tas emot som felaktiga eller skadade när de väl öppnats, vänligen maila customer.enquiries@anonymousism.eu

Observera att vi kan kräva bilder och/eller videor av eventuella skador för våra register och kan behöva samla in produkten/produkterna för testning innan en ersättning eller återbetalning utfärdas.

 

10. ÅTERFÖRSÄLJNING AV VÅRA PRODUKTER

Observera att alla produkter som görs tillgängliga på vår webbplats endast är för ditt personliga bruk och du får inte sälja eller sälja vidare någon av produkterna till någon, inklusive att göra dem tillgängliga för försäljning på någon tredje parts webbplats. Vi förbehåller oss rätten att annullera alla beställningar till dig där vi tror att du har för avsikt att sälja våra produkter vidare.

 

11. VÅRT ANSVAR

Vi försöker inte utesluta eller begränsa ansvar för: (i) någon bedräglig handling eller underlåtenhet; eller (ii) för dödsfall eller personskada orsakad av vårdslöshet eller brott mot våra andra juridiska skyldigheter.

Om vi ​​inte följer dessa villkor är vi ansvariga för förlust eller skada som du lider som är ett förutsebart resultat av att vi bryter vårt kontrakt eller att vi inte använder rimlig försiktighet och skicklighet, men vi är inte ansvariga för någon förlust eller skada som inte är förutsebar. Förlust eller skada är förutsägbar om det antingen är uppenbart att det kommer att hända eller om både vi och du vid tidpunkten för avtalets ingående visste att det kan hända, till exempel om du diskuterade det med oss ​​under försäljningsprocessen.

Om kunden är ett företag, ska vårt totala ansvar för alla förluster som uppstår under eller i samband med något avtal mellan oss, oavsett om det är kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet), brott mot lagstadgad skyldighet eller annat, begränsas till 100 procent av de totala belopp som kunden betalar för produkter enligt ett sådant avtal.

 

12. TREDJE PART LÄNKAR

Vi kommer inte att vara ansvariga eller ansvariga för din användning av andra webbplatser som kan nås via länkar på denna webbplats. Vi kontrollerar inte dessa webbplatser och är inte ansvariga för deras innehåll. Sådana länkar tillhandahålls endast som en tjänst till användare och deras inkludering utgör inte ett stöd av eller anknytning till oss.

 

13. IMMATERIELL EGENDOM

Telegraph Road Cycling är den registrerade ägaren av Telegraph Road Cycling-varumärkena som används av oss i vår verksamhet.

Innehållet på denna webbplats (inklusive bilder, design, teman, logotyper, fotografier, text, programvara och allt annat material) ("Materialen") ägs av Telegraph Road Cycling eller dess tredje parts licensgivare. Du får inte kopiera, reproducera, ladda ner, posta, spela in, överföra, kommersiellt utnyttja, redigera eller distribuera materialet på något sätt utan vårt skriftliga tillstånd i förväg. All användning av materialet är på grundval av att du använder denna webbplats i god tro för inhemska ändamål eller i syfte att göra en beställning hos oss.

 

14. ALLMÄNT

Vi kan överföra våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till en annan organisation. Vi kommer alltid att meddela dig skriftligen om detta händer och vi kommer att säkerställa att överföringen inte påverkar dina rättigheter enligt avtalet. Du får endast överföra dina rättigheter eller dina skyldigheter enligt dessa villkor till en annan person om vi skriftligen samtycker till detta.Vi kanske inte kommer överens om det finns en sannolikhet att ett avtalsbrott kan inträffa

Detta kontrakt är mellan dig som kund och Telegraph Road Cycling. Ingen annan person ska ha några rättigheter att upprätthålla någon av dess villkor. Ingen av oss kommer att behöva godkänna någon annan person för att avsluta avtalet eller göra några ändringar i dessa villkor.

Var och en av styckena i dessa villkor fungerar separat. Om någon domstol eller relevant myndighet beslutar att någon av dem är olaglig, kommer de återstående paragraferna att förbli i full kraft och verkan.

Om vi ​​inte omedelbart insisterar på att du gör något som dessa Villkor kräver att du ska göra, eller om vi försenar med att vidta åtgärder med avseende på ett avtalsbrott, kommer detta inte att hindra oss från att vidta åtgärder vid ett senare tillfälle.

Medan Telegraph Road Cycling gör rimliga ansträngningar för att säkerställa att informationen på denna webbplats är korrekt och uppdaterad, ger den ingen garanti för dess riktighet eller fullständighet och Telegraph Road Cycling kommer inte att ansvara för eventuella fel eller utelämnanden eller för de resultat som härrör från användningen av sådan information.

 

15. LAG OCH JURISDIKTION

Dessa villkor och din användning av webbplatsen styrs av engelsk lag och du samtycker till att underkasta dig den engelska domstolens exklusiva jurisdiktion. Detta påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

 

16. KLAGOMÅL

Om du vill klaga på något avseende varor eller tjänster som vi tillhandahåller, vänligen kontakta oss på 0207 622 2789 eller maila customer.enquiries@anonymousism.eu

 

17. KAMPANJER
GÅVA MED KÖP UNDER LOCKDOWN
Beställningar som görs mellan 16 november och 2 december 2020 kommer att innehålla en gratis liten present. Gåvan kan inte lösas in mot kontanter. I mån av tillgång, så långt lagret räcker. Gåva tillgänglig exklusivt online på www.anonymousism.eu. Telegraph Road förbehåller sig rätten att ändra detta erbjudande när som helst.

 

GÅVA MED KÖP SÅ långt lagret räcker

Beställningar som görs för leverans till adresser i Storbritannien och EU, med förbehåll för leveransvillkor, kommer att innehålla ett Gorse Candle utan kostnad.

Gåvan kan inte lösas in mot kontanter. Erbjudandet upphör den 5 mars i mån av tillgång. Det finns ingen rabattkod för detta erbjudande och du kommer inte att se Gorse Candle (200g) presenten läggas till i din varukorg i kassan.

Det här erbjudandet kan endast lösas in en gång per kund.

Gåvan tillgänglig exklusivt online på www.anonymousism.eu. Telegraph-Road förbehåller sig rätten att ändra detta erbjudande när som helst.

.